Õppetöö korraldus Печать

 

Õppeperiood: 1 september 2019.a. - 31. august 2020.a.
2019/2020 õppeaastas on 35 õppenädalat, 175 tööpäeva.

Tunniplaan
2019/20 õ.a.
- 1-3.kl., 4-6.kl., 7-9.kl.

Tundide ajad

Tund Algus Lõpp Vaheaeg
1 8:15 9:00 0:10
2 9:10 9:55 0:20
3 10:15 11:00 0:20
4 11:20 12:05 0:20
5 12:25 13:10 0:20
6 13:30 14:15 0:10
7 14:25 15:10 0:05
8 15:15 16:00

Hindamise perioodid

1. trimester - 2. september 2019  kuni 22. november 2019
2. trimester -
25. november 2019 kuni 13. märts 2020
3. trimester - 16. märts 2020 kuni 9. juuni 2020

Koolivaheajad

1) 21. oktoober 2019 kuni 27. oktoober 2019
2) 23. detsember 2019 kuni 5. jaanuar 2020
3) 24. veebruar 2020 kuni 1. märts 2020
4) 20. aprill 2020 kuni 26. aprilli 2020
5) (v.a. lõpuklassid) - 10. juuni 2020 kuni 31. august 2020

Põhikooli lõpueksamid

vaata Lõpueksamite ajad

Tasemetööde ajad
vaata Tasemetööde ajad

LAK ja MÕK tunnid
Ainetevahelised tegevused I. poolaasta
Ainetevahelised tegevused II. poolaasta
Projektid