EST |   RU

Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta Печать


Järgmised õppenõukogu koosolekud toimuvad:05.06.2024 kell 13.30


Päevakord:

1) Täiendava õppetöö tähtaja määramine;

2) Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine;

3) Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
18.06.2024 kell 10.00


Päevakord:

1) Põhikooli lõpetamise otsustamine.
21.06.2024 kell 10.00


Päevakord:

1) 1. - 8. klassi õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine täiendava õppetöö tulemuste alusel;

2) Klassikursust kordama jätmine.

 

Karjamaa Põhikool

Karjamaa 1, 10416 Tallinn, EESTI
tel. (+372) 6487 881
karjamaa@karjamaa.tln.edu.ee