EST |   RU

Karjamaa Põhikooli õppekava Печать


Karjamaa Põhikooli õppekava:

Karjamaa Põhikooli õppekava

Tunnijaotuskava:

Tunnijaotusplaan

Eesti keele õpetatavad ained:

 • 1. klass – eesti keel, tööõpetus, kunstiõpetus
 • 2. klass – eesti keel, tööõpetus, kunstiõpetus
 • 3. klass – eesti keel, kunstiõpetus
 • 4. klass – eesti keel, kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus, kehaline kasvatus (t)
 • 5. klass – eesti keel, loodusõpetus, kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus, kehaline kasvatus (t)
 • 6. klass – eesti keel, loodusõpetus, inimeseõpetus, kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus, kehaline kasvatus (t)
 • 7. klass – eesti keel, loodusõpetus, inimeseõpetus, kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus, kehaline kasvatus (t)
 • 8. klass – eesti keel, inimeseõpetus, kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus, kehaline kasvatus (t)
 • 9. klass – eesti keel, kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus, kehaline kasvatus (t)

Õpetatavad võõrkeeled:

 • inglise keel (3. - 9. klass)

Valikained õppekavas:

 • Informaatika - 2., 5., 7. klass
 

Karjamaa Põhikool

Karjamaa 1, 10416 Tallinn, EESTI
tel. (+372) 6487 881
karjamaa@karjamaa.tln.edu.ee

Karjamaa Põhikoolis on säilitamisel Pelguranna Gümnaasiumi arhiiv