EST |   RU

  • IMG_0040.JPG
  • IMG_8455.JPG
  • IMG_8499.JPG
  • IMG_8539.JPG
  • IMG_8556.JPG
Projektid Печать


1. "Keelekümblus"

http://kke.meis.ee/keelekumblusest

2. "Väike  heategu" ÜRO Lastefond UNICEF kutsub kõiki lasteaedu, koole, noortekeskuseid ja noortegruppe lööma kaasa ülemaailmses noorteprojektis, kus noored teevad OMA VÄIKESE HEATEO, müüvad UNICEFi kuulsaid postkaarte ja koguvad abifondi, et toetada oma eakaaslasi.

http://www.unicef.ee/

3. "Vao! Ohhoo!"

Meie 7.klassi õpilased osalevad projektis Vao! Ohhoo! Kord kuus 7.klasside õpilased Põhja-Tallinna koolides saavad kokku erinevates töötubades. Meie kool on ainuke vene õppekeelega kool, mis osaleb antud projektis. Projekti raames toimusid keemia, füüsika ning matemaatika töötoad. Pildid on siin

4. "Targalt Internetis"

http://www.targaltinternetis.ee/

5. "Minu Riik" Üleriigiline integratsiooniprojekt MINU RIIK käivitus 2002/2003 õppeaastal riikliku programmi “Integratsioon eesti ühiskonnas 2000-2007” raames koostöös Rahvastikuministri büroo, Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikogu Kantselei ja Riigikantseleiga. See oli ja on mõeldud eeskätt vene õppekeelega üldhariduskoolide üheksandate ja kaheteistkümnadate klasside õpilastele, milline tutvustab õpilastele riiki ja võimu ning poliitilisi institutsioone.

http://minuriik.ee/

6. "Kaitse end ja aita teist!" (KEAT) Tegemist on 6. klasside õpilastele mõeldud projektiga, mis on suunatud vigastuste ennetamisele põhikooli noorte hulgas. Projekti raames toimuvale võistluslaagrile eelneb koolitustsükkel, mille eesmärgiks on anda võimalikult suurele arvule õpilastest eluks vajalikke teadmisi kuidas hakkama saada erinevates hädaolukordades. Projekti käigus viiakse koolides läbi väljaõpe järgmistel teemadel: esmaabi, hädaolukordades tegutsemine, liikluskasvatus, vetelpääste. Projekt lõppeb igal õppeaastal võistlusmänguga, kus projektis osalenud koolid panevad välja kaheksa liikmelise esindusvõistkonna ning läbitakse teoreetilistest ja praktilistest harjutustest koosnevad võistlused.

http://www.politsei.ee/et/ennetus/yle-eestiline/projekt-kaitse-end-ja-aita-teist-keat.dot

7. "Märka ja Aita" Lapsi, kes vajavad abi, on meie rohkem, kui oskame arvata. Eriti vajavad märkamist ja hoolimist aga lapsed, kellel pole vanemaid või nende armastust ning kelle asjad on kõike muud kui hästi. Laps ei saa valida vanemaid ega elu, mida nad talle pakkuda suudavad, kuid lastele võib ja peabki jääma võimalus käia koolis ja lasteaias. Ja mitte ainult käia, vaid tunda ennast seal turvaliselt ja teistega võrdsena.
Õnneks on veelgi rohkem heatahtlikke inimesi, kes soovivad lapsi aidata.

http://markajaaita.haridus.ee/

8. "Teatejooks" Teatejooks on nüüdseks saanud juba tuhandete Eesti laste ja noorte jaoks ilusaks iga-aastaseks traditsiooniks, mille käigus nad annavad oma panuse oma eakaaslaste heaks, kes on liikumisvõime mõne elu keerdkäigu tõttu kaotanud http://www.teatejooks.ee/

9. "Maa  värvid" Rahvusvaheline lastejoonistuste juubelivõistlus Maa Värvid jätkab! Joonistusvõistlusel osalemiseks on teretulnud kooli- ja gümnaasiumi õpilased, kunstistuudiod ja kunstiringid ning maalihuvilised vanuses 3 kuni17.a.

http://maavarvid.ee/

 

Karjamaa Põhikool

Karjamaa 1, 10416 Tallinn, EESTI
tel. (+372) 6487 881
karjamaa@karjamaa.tln.edu.ee

Karjamaa Põhikoolis on säilitamisel Pelguranna Gümnaasiumi arhiiv