EST |   RU

Õppeaasta eesmärgid Печать

 

Õppeaasta eesmärgid:

  1. Kaasaaegse õppemetoodika ja infotehnoloogiate kasutamine, projektides osalemine;
  2. Individuaalne   töö andekate ja  erivajadustega  õpilastega  tunnetusliku tegevuse stimuleerimise kaudu, konsultaviivtegevuse arendamine
  3. Hilise keelekümbluse  projektis osaluse jätkamine,  partnerkoolide  ning lastevanematega  koostöö arendamine
  4. Tervisliku eluviisi  propageerimine laste ja nende vanemate seas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karjamaa Põhikool

Karjamaa 1, 10416 Tallinn, EESTI
tel. (+372) 6487 881
karjamaa@karjamaa.tln.edu.ee

Karjamaa Põhikoolis on säilitamisel Pelguranna Gümnaasiumi arhiiv