EST |   RU

Õppetöö korraldus Печать

 

Õppeperiood: 1 september 2020.a. - 31. august 2021.a.
2020/2021 õppeaastas on 35 õppenädalat, 175 tööpäeva.

Tunniplaan
2020/21 õ.a.
- 1-3.kl., 4-6.kl., 7-9.kl.

Tundide ajad

Tund Algus Lõpp Vaheaeg
1 8.15 9.00 15.min
2 9.15 10.00 20.min
3 10.20 11.05 20.min
4 11.25 12.10 20.min
5 12.30 13.15 20.min
6 13.35 14.20 15.min
7 14.35 15.20 5.min
8 15.25 16.10

Hindamise perioodid

1. trimester - 1. september 2020  kuni 20. november 2020
2. trimester -
23. november 2020 kuni 12. märts 2021
3. trimester - 15. märts 2021 kuni 13. juuni 2021

Koolivaheajad

1) 19. oktoober 2020 kuni 25. oktoober 2020
2) 23. detsember 2020 kuni 10. jaanuar 2021
3) 22. veebruar 2021 kuni 28. veebruar 2021
4) 19. aprill 2021 kuni 25. aprilli 2021
5) (v.a. lõpuklassid) - 14. juuni 2021 kuni 31. august 2021

Põhikooli lõpueksamid

vaata Põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2020/2021. õppeaastal
Konsultatsioonide graafik 9 kl. õpilastele

Tasemetööde ajad
vaata 2020/2021. õppeaasta tasemetööd
https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/tasemetood/

LAK ja MÕK tunnid
Ainetevahelised tegevused I. poolaasta
Ainetevahelised tegevused II. poolaasta
Projektid

 

Karjamaa Põhikool

Karjamaa 1, 10416 Tallinn, EESTI
tel. (+372) 6487 881
karjamaa@karjamaa.tln.edu.ee

Karjamaa Põhikoolis on säilitamisel Pelguranna Gümnaasiumi arhiiv