EST |   RU

Viimased uudised

 

Head lapsevanemad!

Eesti Haridustöötajate Liidu poolt korraldatakse üleriigiliselt üldhariduskoolide õpetajate tähtajatu streik algusega 22.01.2024. Valdav enamik Karjamaa Põhikooli õpetajatest on otsustanud streigiga ühineda. Streigi ajal on koolimaja avatud, 1.-3. klasside õpilastele korraldatakse kella 8.15-11.00 alternatiivseid tegevusi ja on soe koolilõuna. Pikapäevarühma tööd ei toimu. Tugispetsialistide abi ei ole kättesaadav.

4.-9. klassidele streigis mitteosalevad õpetajad korraldavad online-tunde (distantsõpe). Jälgige kutseid online-tundidega liitumiseks eKoolis. Soovijatel on võimalik süüa koolis sooja koolilõunat iga päev kell 11.00-12.00. Täiendavat infot streigi kohta jagatakse eKooli kaudu.

Alates 25.jaanuarist kool töötab tavarežiimis.


T
änan mõistva suhtumise eest!

Lugupidamisega

Oksana Tassimova

 

 

 

19.09.23 - Lugupeetud vanemad! Lastevanemate koosolek toimub 22.09.23 kell 18.00 aulas.

1.09.23 - Õnnitleme kõiki õpilasi, lapsevanemaid, õpetajaid uue õppeaasta alguse puhul!

25.08.23 - Lp.õpilased! Ootame teid tagasi kooli 1.09.2023. Teadmiste päevale pühendatud pidulikud üritused ja klassitunnid toimuvad vastavalt alljärgnevale kavale.

22.06.23 - Mai-juunis toimusid koolis erinevad üritused: lõpuaktus 9.klasside jaoks, ekskursioonid ja muuseumikülastused, projektides osalemine, Karjamaa Päev,  Eduball, robootikavõistlustel osalemine ja teised. Vaata täpsemalt kooli FB lehelt.

20.04.23 - Märts-aprillis toimusid koolis erinevad üritused. Vaata täpsemalt kooli FB lehelt.

17.03.23 - Lastevanemate koosolek toimub 20.04.2023:
18.00 – 18.30     – üldkoosolek aulas
18.30 – 19.00     – klassikoosolekud
19.00 – 20.00     - lastevanematel on võimalik kohtuda aineõpetajatega.

 

 

Kõik uudised


Karjamaa Põhikool

Karjamaa 1, 10416 Tallinn, EESTI
tel. (+372) 6487 881
karjamaa@karjamaa.tln.edu.ee

Karjamaa Põhikooli uudised
vaata kooli
FB lehelt